Puber Top Coach

 


            

 
 SEE Relatiecoaching  
   

“Een van de belangrijkste aspecten bij communiceren is horen wat er niet wordt gezegd.”

 

 

 

 

W E R K W I J Z E
In relaties kunnen mensen zich onbegrepen voelen, niet erkend als volwaardig partner, opvoeder, ouder of als mens. Veelal is de andere partner zich hier niet van bewust of niet bij machte dit gevoel te ontkrachten. Ook het “niet op één lijn zitten” qua opvoeding geeft de nodige frictie. Geeft uw relatie u nog energie of kost iedere dag u weer de nodige moeite. Waar zijn jullie elkaar kwijt geraakt? Spelen er schuldvragen, hebben partners elkaar teleurgesteld of zit er een boel verdriet en boosheid uit uw jeugd of vorige relaties?

Wij coachen in jullie thuissituatie. Onze coach komt dus letterlijk bij jullie over de vloer. Het SEE Relatiecoachingstraject bestaat uit het intakegesprek en vijf vervolgsessies. Beide partners gaan samen met de coach in gesprek. We starten altijd met een intakegesprek waarin er kennis gemaakt wordt met de coach. In dit gesprek bespreken we de situatie waarin jullie zitten en bepalen we de doelen die jullie ieder afzonderlijk willen behalen. We achterhalen in dit gesprek de reden van deelname, de doelstellingen en kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden.

Als jullie beiden een “GO” geven, dan gaan we echt beginnen. In de vijf vervolgsessies gaat onze coach met jullie beiden aan de slag. Soms gezamenlijk, soms één op één maar altijd om; -inzichten te verschaffen in wederzijdse verwachtingen, -te spiegelen met betrekking tot getoond gedrag en te trainen om meer en beter met elkaar te communiceren. Want communiceren is meer dan het vertellen van je eigen mening en standpunten !!! Hierdoor worden verwachtingen naar elkaar helder en voorkomen we teleurstellingen in de onderlinge relaties. Wij houden ons niet bezig met de schuldvraag maar gaan samen met jullie bouwen naar een nieuwe situatie gekoppeld aan ieders doelstellingen. Vaak gebouwd op liefde, respect en de wens om samen gelukkig te zijn & te blijven.

Snel, Effectief & Efficiënt. Wij zitten, indien gewenst, binnen 48 uur bij jullie aan tafel. De termijn waarin de zes gesprekken plaats vinden stemmen we samen met jullie af. Soms kort op elkaar, de andere keer juist met enige tijd er tussen om het besprokene in de praktijk te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O O R   W I E
Voor stellen die;
· elkaar niet meer begrijpen (leven in kampen, wel praten maar niet luisteren of vervreemden)
· vastlopen in het “Samen-leven”; het vertrouwen in elkaar missen om ontspannen in één huis te wonen
· niet of nauwelijks meer communiceren met elkaar (niet praten, niet luisteren of vluchtgedrag vertonen)
· soms zelfs twijfelen aan de houdbaarheid van de relatie, (hoe wordt het weer als vroeger?)

 

   


 

 

U I T G A N G S P U N T E N
Wij werken volgens de volgende uitgangspunten;
· ieder stelt persoonlijke doelen die je wilt gaan behalen
· ieder mens is bijzonder. Je problemen of uitdagingen zijn vaak universeel
· je bent je eigen leider & leraar; wil je veranderen dan kan alleen jij dat verwezenlijken
· de coach spreekt je aan op je eigen verantwoordelijkheid, capaciteiten en mogelijkheden
· de coach is geen arts/medicus en/of therapeut; hij coacht mensen in hun eigen ontwikkeling
· de coach communiceert open en eerlijk en kiest geen partij: onafhankelijkheid als kracht
· iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en draagt de gevolgen van zijn acties
· de coach heeft een positieve maar realistisch basishouding

 

 

 

 

 

 

T A R I E V E N   D I E N S T V E R L E N I N G
Na het intakegesprek besluit u of u verder gaat met de vervolgsessies. De kosten  voor de vervolgsessies zijn afhankelijk van het gekozen dagdeel. Onze coaches kunnen zowel overdag als ’s avond met jullie afspreken.

De SEE Relatiecoaching kent een vaste prijsstelling voor het gehele traject. Het intakegesprek wordt separaat van de vervolgsessies aan u berekend.

Wilt u weten wat de dienstverlening van PTC voor uw situatie kan betekenen? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan met één van onze coaches.

PTC         

Home | Contact | PTC| Vacatures | FAQ | Voorwaarden | Disclaimer |