Puber Top Coach

 


            

 
 SEE Gezinscoaching  
    "Communiceren is vaak zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten"  

 
 

 


W E R K W I J Z E

Wij coachen in jullie thuissituatie. Onze coach komt dus letterlijk bij jullie over de vloer. Het SEE Gezinscoachingstraject bestaat uit het intakegesprek en vijf vervolgsessies. Alle gezinsleden (uitzonderlijke situaties daargelaten) gaan samen met de coach in gesprek.

We starten altijd met een intakegesprek waarin er kennis gemaakt wordt met de coach. In dit gesprek bespreken we de situatie waarin jullie zitten en bepalen we de doelen die ieder gezinslid afzonderlijk wil behalen. We achterhalen in dit gesprek de reden van deelname, de doelstellingen en kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden.
Als we allemaal een “GO” geven, dan gaan we echt beginnen. In de vijf vervolgsessies spelen we o.a. het kwaliteitenspel om de communicatie te optimaliseren en de betrokkenheid te bevorderen. Ook maken we de verwijten die er eventueel onderling leven bespreekbaar en zullen we vanaf een nulpunt weer gaan bouwen aan de gezinsstructuur en de rol van ieder gezinslid in deze structuur.

Hierdoor worden verwachtingen naar elkaar helder en voorkomen we teleurstellingen in de onderlinge relaties. Wij houden ons niet bezig met de schuldvraag maar gaan samen met jullie bouwen naar een nieuwe situatie gekoppeld aan ieders doelstellingen.

Snel, Effectief & Efficiënt. Wij zitten, indien gewenst, binnen 48 uur bij jullie aan tafel. De termijn waarin de zes gesprekken plaats vinden stemmen we samen met jullie af. Soms kort op elkaar, de andere keer juist met enige tijd er tussen om het besprokene in de praktijk te brengen.   

 

 

 


 

 

 

 

 

V O O R   W I E
Voor gezinnen die;
· te lijden hebben onder de aanwezigheid van één of meerdere pubers
· vastlopen in het “Samen-leven”
· niet of nauwelijks meer communiceren met elkaar (niet praten, niet luisteren of vluchtgedrag vertonen)
· het vertrouwen in elkaar missen om ontspannen in één huis te wonen
· elkaar niet meer begrijpen (leven in kampen, wel praten maar niet luisteren of vervreemden)   

 

 

U I T G A N G S P U N T E N
Wij werken volgens de volgende uitgangspunten;
· ieder stelt persoonlijke doelen die je wilt gaan behalen
· ieder mens is bijzonder. Je problemen of uitdagingen zijn vaak universeel
· je bent je eigen leider & leraar; wil je veranderen dan kan alleen jij dat verwezenlijken
· de coach spreekt je aan op je eigen verantwoordelijkheid, capaciteiten en mogelijkheden
· de coach is geen arts/medicus en/of therapeut; hij coacht mensen in hun eigen ontwikkeling
· de coach communiceert open en eerlijk en kiest geen partij: onafhankelijkheid als kracht
· iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en draagt de gevolgen van zijn acties
· de coach heeft een positieve maar realistisch basishouding


   

 

 

 

 

 

T A R I E V E N   D I E N S T V E R L E N I N G
Na het intakegesprek besluit u of u verder gaat met de vervolgsessies. De kosten  voor de vervolgsessies zijn afhankelijk van het gekozen dagdeel. Onze coaches kunnen zowel overdag als ’s avond met jullie afspreken.

De SEE Gezinscoaching kent een vaste prijsstelling voor het gehele traject. Het intakegesprek wordt separaat van de vervolgsessies aan u berekend.

Wilt u weten wat de dienstverlening van PTC voor uw situatie kan betekenen? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan met één van onze coaches. Naar aanleiding van uw aanvraag zal onze coach telefonisch contact met u opnemen. Tijdens dit telefonisch contact zal onze coach u ook informeren inzake kosten en tarieven.

PTC  
       

Home | Contact | PTC| Vacatures | FAQ | Voorwaarden | Disclaimer |