Puber Top Coach
 
Uitgangspunten

  • de Top Coach houdt een intakegesprek voorafgaand aan het
    coachingtraject met de puber en de ouders.
  • er worden persoonlijke doelstellingen vastgesteld en als te behalen ‘targets’ gedefinieerd
  • ieder mens is bijzonder maar je problemen of uitdagingen zijn vaak universeel
  • je bent je eigen leider en leraar, wil je veranderen dan kan alleen jij dat verwezenlijken
  • de Top Coach spreekt je aan op je eigen verantwoordelijkheid, capaciteiten en mogelijkheden.
  • de Top Coach is geen arts/medisch hulpverlener, hij coacht mensen in hun eigen ontwikkeling.
  • pubers met medische problemen (depressies, drugsproblemen, suïcidaal, etc.) zijn niet geschikt voor dit traject. Hiervoor verwijzen wij naar de reguliere gezondheidszorg.
  • de relatie tussen Top Coach en puber is discreet en berust op vertrouwen, terugkoppeling aan ouders na overleg met, of in bijzijn van, de puber.

 

 

Home | Contact | PTC| Vacatures | FAQ | Voorwaarden | Disclaimer |