Puber Top Coach

 


            

 
 Ouder Coaching  
   

“Als vrees je vertrouwde vriend wordt dan verlies je vele dierbare maatjes.”

 

 

 

 

W E R K W I J Z E
Wij coachen in jullie thuissituatie of indien jullie dit wensen op een externe locatie. Onze coaches komen dus letterlijk naar jullie toe. Dit kan iedere week zijn of om de week. Aan het einde van een coachingstraject kan dit eventueel worden afgebouwd naar eenmaal per maand. De gesprekken duren circa 120 minuten. (bij één oudersituaties is de gespreksduur circa 90 minuten)

De start is altijd met een kennismakingsgesprek waarin jullie kennismaken met de coach maar waarin de coach ook kennismaakt met jullie. In dit gesprek bespreken we de situatie waarin jullie zitten en bepalen we de doelen die jullie willen behalen. Waarom willen jullie met een coach in gesprek en wat willen jullie bereiken?

Ook kunnen jullie in dit kennismakingsgesprek kijken of er wel een “klik” is met de coach. Hebben jullie het gevoel dat jullie de doelen kunnen behalen samen met jullie coach?  En niet op de laatste plaats wil ook de coach bepalen of de doelen reëel zijn en of er voldoende vertrouwen is om te gaan starten. Als we allemaal een “GO” geven dan gaan we echt beginnen. Door te bespreken wat er is gebeurd, hoe jullie het hebben aangepakt of hoe jullie het ook hadden kunnen aanpakken. Probeer te leren van het verleden en krijg hierdoor meer inzicht in jullie rol als ouder en opvoeder. Door doelen vast te stellen: wie heeft welke verantwoordelijkheden, welke rol neem jij in binnen het gezin en welke relatie wil je met je kind(eren) opbouwen…. Bepalen jullie de nieuwe blik op de toekomst.

Zijn er zaken die jullie moeilijk vinden dan gaan we die samen oefenen. In een veilige en vertrouwde omgeving met jullie eigen coach. Jullie bepalen het tempo en de richting; jullie coach is er voor jou en je partner !


    
 

 

 

V O O R   W I E
Wij coachen ouders die;
· niet op één lijn zitten qua opvoeding, regels en/of gedrag,
· communicatieproblemen ondervinden (met elkaar en richting de kinderen),
· moeite hebben grenzen aan te geven
· agressief reageren (verbaal en/of fysiek)
· conflict vermijdend gedrag vertonen
· Vluchtgedrag en/of verkramping vertonen bij moeilijke situaties
   
 

 

U I T G A N G S P U N T E N
Wij werken volgens de volgende uitgangspunten;
· je stelt persoonlijke doelen die je wilt gaan behalen samen met je coach
· ieder mens is bijzonder. Je problemen of uitdagingen zijn vaak universeel
· je bent je eigen leider & leraar; wil je veranderen dan kan alleen jij dat verwezenlijken
· de coach spreekt je aan op je eigen verantwoordelijkheid, capaciteiten en mogelijkheden
· de coach houdt een kennismakingsgesprek voorafgaand aan het coachingstraject
· de coach is geen arts/medicus en/of therapeut; hij coacht mensen in hun eigen ontwikkeling
· heb je medische problemen (depressies, drugsproblemen, suïcidaal, etc.)? Dan verwijzen wij je graag naar de reguliere gezondheidszorg. Wij werken wel in overleg met, maar niet in plaats van de reguliere zorg.
· je relatie met je coach is discreet en berust op vertrouwen


   
 

 

 

 

T A R I E V E N   D I E N S T V E R L E N I N G
De kosten voor de “Individuele Coaching” worden op uurbasis berekend.Per gesprek berekenen wij 30 minuten ten behoeve van reistijd, reiskosten, voorbereiding & verslaglegging.

Wilt u weten wat de dienstverlening van PTC voor uw situatie kan betekenen? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan met één van onze coaches. Naar aanleiding van uw aanvraag zal onze coach telefonisch contact met u opnemen. Tijdens dit telefonisch contact zal onze coach u ook informeren inzake kosten en tarieven.

 

PTC  

 

        

Home | Contact | PTC| Vacatures | FAQ | Voorwaarden | Disclaimer |