Puber Top Coach

 


            

 
 Individuele Coaching Pubers  
    "Een coach die geen belang bij je heeft, kan objectief, onafhankelijk en eerlijk tegen je zijn  

 

 

 

W E R K W I J Z E
Wij coachen in je thuissituatie, onze coaches komen dus letterlijk naar jou toe. Dit kan iedere week zijn of om de week. Aan het einde van een coachingstraject kan dit eventueel worden afgebouwd naar eenmaal per maand. De gesprekken duren circa 90 minuten.


De start is altijd met een kennismakingsgesprek waarin de coach en jij kennismaken met elkaar. In dit gesprek bespreken we de situatie waarin je zit en bepalen we de doelen die jij wilt behalen. Waarom wil je met een coach in gesprek en wat wil je dan bereiken?

Ook kun je in dit kennismakingsgesprek kijken of er wel een “klik” is met de coach. Heb je het gevoel dat je jouw doel kunt behalen samen met jouw coach. En niet op de laatste plaats wil ook de coach bepalen of de doelen reëel zijn en of er voldoende vertrouwen is om te gaan starten.


Als we allemaal een “GO” geven dan gaan we echt beginnen. Door te bespreken wat er is gebeurd, hoe je het hebt aangepakt of hoe je het ook had kunnen aanpakken. Probeer te leren van het verleden en krijg hierdoor meer inzicht in je leven. Door doelen vast te stellen: wat wil je, wie wil je zijn, wat wil je juist niet,…. bepaal je jouw blik op de toekomst.
In een veilige en vertrouwde omgeving met je eigen coach. Jij bepaalt het tempo en de richting; je coach is er voor jou.

Wij komen je niet de les lezen of je gedrag veroordelen!!! Onze coaches zijn nuchter (niet zweverig), kennen de huidige jeugd en tijd met al zijn uitdagingen, kansen en beperkingen. Onze communicatie is gericht op het behalen van jouw doelen. Jouw geluk en levensgemak staat voor ons voorop.
 

 

 

 

 

 

 

 

V O O R   W I E
Wij coachen pubers die;
· zich onbegrepen voelen (ten aanzien van ouders, school, omgeving),
· richtingloos cq. doelloos door het leven gaan (wat is de zin, wie ben ik, wat wil ik worden, wie wil ik zijn),
· communicatieproblemen ondervinden (niet of vijandig communiceren, onrust
creëren, niet begrepen worden),
· weinig tot niets leuk vinden (de wereld is stom) en/of
· agressief reageren (bedoeld/onbedoeld)
· een laag zelfbeeld/faalangst/gebrek aan zelfvertrouwen hebben


   

 

 

 

U I T G A N G S P U N T E N
Wij werken volgens de volgende uitgangspunten;
· je stelt persoonlijke doelen die je wilt gaan behalen samen met je coach
· ieder mens is bijzonder. Je problemen of uitdagingen zijn vaak universeel
· je bent je eigen leider & leraar; wil je veranderen dan kan alleen jij dat verwezenlijken
· de coach spreekt je aan op je eigen verantwoordelijkheid, capaciteiten en mogelijkheden
· de coach houdt een kennismakingsgesprek voorafgaand aan het coachingstraject met jou en je ouders
· de coach is geen arts/medicus en/of therapeut; hij coacht mensen in hun eigen ontwikkeling
· heb je medische problemen (depressies, drugsproblemen, suïcidaal, etc.)? Dan verwijzen wij je graag naar de reguliere gezondheidszorg. Wij werken wel in overleg met, maar niet in plaats van de reguliere zorg.
· je relatie met je coach is discreet en berust op vertrouwen

 

 

 

 

 

 

 

T A R I E V E N   D I E N S T V E R L E N I N G
De kosten voor de “Individuele Coaching” worden op uurbasis berekend.Per gesprek berekenen wij 30 minuten ten behoeve van reistijd, reiskosten, voorbereiding & verslaglegging.

Wilt u weten wat de dienstverlening van PTC voor uw situatie kan betekenen? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan met één van onze coaches. Naar aanleiding van uw aanvraag zal onze coach telefonisch contact met u opnemen. Tijdens dit telefonisch contact zal onze coach u ook informeren inzake kosten en tarieven. 

 

PTC  

       

Home | Contact | PTC| Vacatures | FAQ | Voorwaarden | Disclaimer |