Puber Top Coach

 
Disclaimer


Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt - in enige vorm of op enige wijze – hetzij elektronisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JATIIL B.V.

Juistheid van de aangeboden informatie
Ondanks de constante zorg en aandacht die JATIIL B.V.  besteedt aan de samenstelling van de website www.pubers.nl, www.pubertopcoach.nl, www.studententopcoach.nl, www.familytopcoach.nl en www.probleempubers.nl, is het mogelijk dat de gepubliceerd informatie onvolledig en/of onjuist is. Fouten, ook in de gegevensverwerking, kunnen niet altijd worden voorkomen.

Aansprakelijkheid
JATIIL B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. JATIIL B.V. is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen.

Wijzigingen
De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

JATIIL B.V. 2008 Stedebroec

     

 

Home | Contact | PTC| Vacatures | FAQ | Voorwaarden | Disclaimer |